มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จังหวัดชัยนาท

O42 การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณะรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   31 มี.ค 2565 18 ครั้ง
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   28 มี.ค 2565 19 ครั้ง
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   27 เม.ย. 2564 97 ครั้ง
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2564   23 มิ.ย. 2563 160 ครั้ง
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   23 มิ.ย. 2563 150 ครั้ง
การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภารคัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 หนังสือด่ว.....   18 มิ.ย. 2563 138 ครั้ง
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จังหวัดชัยนาท   18 มิ.ย. 2563 158 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องมาตราการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ลงวันที่ 2.....   18 มิ.ย. 2563 160 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ 17 เมษายน 256.....   2 มิ.ย. 2563 191 ครั้ง