รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

สรุปรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประจำสัปดาห์ วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564   4 ส.ค. 2564 27 ครั้ง
สรุปรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประจำสัปดาห์ วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564   27 ก.ค. 2564 21 ครั้ง
สรุปรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประจำสัปดาห์ วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564   21 ก.ค. 2564 21 ครั้ง
สรุปรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประจำสัปดาห์ วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564   29 มิ.ย. 2564 19 ครั้ง
สรุปรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประจำสัปดาห์ วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564   14 มิ.ย. 2564 24 ครั้ง
สรุปรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประจำสัปดาห์ วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564   7 มิ.ย. 2564 25 ครั้ง
สรุปประเด็นคำถามวาระ 1 งบ 65 วันที่ 1 มิ.ย. 64   1 มิ.ย. 2564 18 ครั้ง
สรุปรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประจำสัปดาห์ วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564   18 พ.ค. 2564 30 ครั้ง
สรุปรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประจำสัปดาห์ วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564   12 พ.ค. 2564 82 ครั้ง