3.3 แผน/มาตรการ/คู่มือปฏิบัติ การป้องกันการแพร่ระบาด Covid – 19 ด้านกีฬาและนันทนาการ

มาตรฐานการดำเนินการในสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Standard Operating Procedure (SOP) for Organi.....   20 ส.ค. 2564 588 ครั้ง
คู่มือการใช้งานการลงทะเบียนกิจกรรมด้านการกีฬา สำหรับผู้จัดการแข่งขัน   20 ส.ค. 2564 148 ครั้ง
คู่มือการใช้งาน Spirit สำหรับผู้จัดกิจกรรม กีฬาอาชีพ   20 ส.ค. 2564 111 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 .....   20 ส.ค. 2564 146 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 .....   20 ส.ค. 2564 105 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 1.....   20 ส.ค. 2564 115 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19.....   20 ส.ค. 2564 104 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19.....   20 ส.ค. 2564 117 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19.....   20 ส.ค. 2564 129 ครั้ง