ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการกิจกรรมหลักสร้างกระแสการรับรู้ด้านกา.....   9 ก.ย. 2564 5 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการกิจกรรมหลัก จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ.....   7 ก.ย. 2564 5 ครั้ง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดำเนินการกิจกรรมหลักสร้างกระแสการรับรู้ด้านการท่องเ.....   20 ส.ค. 2564 10 ครั้ง
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานสราญรมย์ ชมวิถีลุ่มเจ้าพระยา - ป่าสัก ประจำปี 2564 กิจกรรมหล.....   16 ส.ค. 2564 17 ครั้ง
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างจัดงานสราญรมย์ ชมวิถีลุ่มเจ้าพระยา - ป่าสัก ประจำปี 2564 กิจก.....   16 ส.ค. 2564 14 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนิน.....   15 ก.ค. 2564 3 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านธุรการ ตำแหน่งเจ้า.....   7 มิ.ย. 2564 3 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านสนับสนุนงานบริหารท.....   7 มิ.ย. 2564 3 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านการขับรถยนต์ ตำแหน.....   7 มิ.ย. 2564 3 ครั้ง