ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ป.....   15 ม.ค. 2564 7 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงาน ภายในสำนักงานการท่อง.....   11 ม.ค. 2564 9 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรม Walking Street ตลาดนัดชุมชนตลาดโรง.....   11 มิ.ย. 2563 104 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา.....   10 มิ.ย. 2563 103 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริ.....   9 มิ.ย. 2563 97 ครั้ง
ประกาศ จังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   4 มิ.ย. 2563 91 ครั้ง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างตกแต่งปรับปรุงและพัฒนาหุ่นฟางนก บริเวณข้างทางจำนวน ๔๒ ตัว.....   17 มิ.ย. 2562 178 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างตกแต่งปรับปรุงและพัฒนาหุ่นฟางนก บริเวณข้างทางจำนวน 42 ตัว แ.....   28 พ.ค. 2562 158 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างตกแต่งปรับปรุงและพัฒนาหุ่นฟางนก บริเวณข้างทางจำนวน 42 ตัว แ.....   22 พ.ค. 2562 193 ครั้ง