ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านสนับสนุนงานพัสดุ ตำแหน่ง.....   29 มี.ค 2565 51 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านการสนับสนุนงานวิเคราะห์น.....   29 มี.ค 2565 46 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านการขับรถยนต์ ตำแหน่งพนัก.....   29 มี.ค 2565 51 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำของรางวัลที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม.....   18 มี.ค 2565 65 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการออกกำ.....   11 มี.ค 2565 80 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงาน.....   8 มี.ค 2565 59 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกี่ยวกับสถานที่กิจกรรมออกแบบและทดสอบกิจกรรมกี.....   4 มี.ค 2565 78 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในกิจกรรมประชุมสัมมนาการ.....   4 มี.ค 2565 79 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการกิจกรรมประชุมและเอกสารสรุป.....   4 มี.ค 2565 80 ครั้ง