ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศ เรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จัดงานเขื่อนเจ้าพระยารำลึก)   7 พ.ย. 2565 11 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านสนับสนุนงานพัสดุ ตำแหน่ง.....   29 มี.ค 2565 92 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านการสนับสนุนงานวิเคราะห์น.....   29 มี.ค 2565 83 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านการขับรถยนต์ ตำแหน่งพนัก.....   29 มี.ค 2565 103 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำของรางวัลที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม.....   18 มี.ค 2565 95 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการออกกำ.....   11 มี.ค 2565 129 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงาน.....   8 มี.ค 2565 79 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกี่ยวกับสถานที่กิจกรรมออกแบบและทดสอบกิจกรรมกี.....   4 มี.ค 2565 100 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในกิจกรรมประชุมสัมมนาการ.....   4 มี.ค 2565 100 ครั้ง