ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานเทศกาลอาหารอร่อย ลุ่มเจ้าพระยา ชัยนาท ประจำปี 2564 กิจ.....   11 มี.ค 2564 12 ครั้ง icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานสราญรมย์ ชมวิถีลุ่มเจ้าพระยา - ป่าสัก ประจำปี 2564 กิจ.....   11 มี.ค 2564 19 ครั้ง icon
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานเทศกาลอาหารอร่อย ลุ่มเจ้าพระยาชัยนาท ประจำปี 2564 กิจกรรมหลัก ส่งเ.....   24 ก.พ. 2564 26 ครั้ง icon
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานสราญรมย์ ชมวิถีลุ่มเจ้าพระยา - ป่าสัก ประจำปี 2564 กิจกรรมหลัก ส่ง.....   24 ก.พ. 2564 27 ครั้ง icon
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างจัดงานเทศกาลอาหารอร่อย ลุ่มเจ้าพระยาชัย.....   4 ก.พ. 2564 39 ครั้ง
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างจัดสราญรมย์ ชมวิถีลุ่มเจ้าพระยา-ป่าสัก .....   4 ก.พ. 2564 33 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ป.....   15 ม.ค. 2564 45 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงาน ภายในสำนักงานการท่อง.....   11 ม.ค. 2564 44 ครั้ง
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลา.....   8 ธ.ค. 2563 35 ครั้ง