คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ

รายงานฉบับสมบูรณ์ ค.จัดทำตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ปี พ.ศ.2562   5 มิ.ย. 2563 56 ครั้ง
ตัวอย่างหลักสูตรการพัฒนาผู้นำท้องถิ่นและชุมชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว   5 มิ.ย. 2563 47 ครั้ง
ตัวอย่างหลักสูตรกลยุทธ์พัฒนาชุมชนสู่การท่องเที่ยว   5 มิ.ย. 2563 45 ครั้ง
คู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง R3A   5 มิ.ย. 2563 53 ครั้ง
คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน   5 มิ.ย. 2563 50 ครั้ง
คู่มือท่องเที่ยวชุมชนและอาหารถิ่น   5 มิ.ย. 2563 51 ครั้ง
คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท   5 มิ.ย. 2563 49 ครั้ง
คู่มือการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนนของประเทศไทย   5 มิ.ย. 2563 49 ครั้ง
คู่มือการจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ TrailRunning   5 มิ.ย. 2563 46 ครั้ง