คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ

รายงานฉบับสมบูรณ์ ค.จัดทำตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ปี พ.ศ.2562   5 มิ.ย. 2563 68 ครั้ง
ตัวอย่างหลักสูตรการพัฒนาผู้นำท้องถิ่นและชุมชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว   5 มิ.ย. 2563 61 ครั้ง
ตัวอย่างหลักสูตรกลยุทธ์พัฒนาชุมชนสู่การท่องเที่ยว   5 มิ.ย. 2563 58 ครั้ง
คู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง R3A   5 มิ.ย. 2563 64 ครั้ง
คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน   5 มิ.ย. 2563 64 ครั้ง
คู่มือท่องเที่ยวชุมชนและอาหารถิ่น   5 มิ.ย. 2563 65 ครั้ง
คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท   5 มิ.ย. 2563 63 ครั้ง
คู่มือการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนนของประเทศไทย   5 มิ.ย. 2563 67 ครั้ง
คู่มือการจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ TrailRunning   5 มิ.ย. 2563 59 ครั้ง