ประกาศ/คำสั่ง

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 768/2565 ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แก้ไ.....   9 พ.ย. 2565 9 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 1034/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 เรื่องการปฎ.....   3 ก.ย. 2564 121 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 518/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การจั.....   7 มิ.ย. 2564 113 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 602/2563 ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่ง.....   7 มิ.ย. 2564 120 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 441/2559 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง มอบอ.....   7 มิ.ย. 2564 136 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 214/25619 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง .....   7 มิ.ย. 2564 116 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 299/2561 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง การมอบ.....   7 มิ.ย. 2564 127 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 648/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แก้ไข.....   7 มิ.ย. 2564 123 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 1020/2563 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การ.....   7 มิ.ย. 2564 206 ครั้ง