สถิติการท่องเที่ยว

สถิติท่องเที่ยวสถานการณ์พักแรมเดือนเม.ย. 2563   16 มิ.ย. 2563 269 ครั้ง
สถิติท่องเที่ยวสถานการณ์พักแรมเดือนมี.ค.2563   16 มิ.ย. 2563 233 ครั้ง
สถิติท่องเที่ยวสถานการณ์พักแรมเดือนก.พ.2563   16 มิ.ย. 2563 217 ครั้ง
สถิติท่องเที่ยวสถานการณ์พักแรมเดือนม.ค.2563   16 มิ.ย. 2563 225 ครั้ง
สถิติสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ. 2552 - 2558   5 มิ.ย. 2563 199 ครั้ง
สถิติสรุปสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวประเทศไทย เดือนม.ค. - ธ.ค.2562   5 มิ.ย. 2563 197 ครั้ง
สถิติสรุปภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ.2557 - กรกฎาคม 2558   5 มิ.ย. 2563 185 ครั้ง
สถิติสรุปขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย ปี พ.ศ.2562   5 มิ.ย. 2563 196 ครั้ง
สถิติรายได้จากการท่องเที่ยวรายจังหวัด เดือนมกราคม - ธันวาคม 2562   5 มิ.ย. 2563 421 ครั้ง