สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและก.....   2 มิ.ย. 2563 47 ครั้ง
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต สทกจ.ชน. ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก   2 มิ.ย. 2563 46 ครั้ง
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต สทกจ.ชน. ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือนหลัง   2 มิ.ย. 2563 47 ครั้ง
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต สทกจ.ชน. ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือนแรก   2 มิ.ย. 2563 45 ครั้ง
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต สทกจ.ชน. ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือนแรก   2 มิ.ย. 2563 53 ครั้ง
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต สทกจ.ชน. ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือนหลัง   2 มิ.ย. 2563 46 ครั้ง