จังหวัดชัยนาท

O34 ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท เรื่องเจตจำนงสุจริตและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใ.....   31 มี.ค 2565 34 ครั้ง
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   31 มี.ค 2565 33 ครั้ง
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564   29 มี.ค 2565 25 ครั้ง
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565   28 มี.ค 2565 62 ครั้ง
O34 No gift Policy   6 ม.ค. 2565 68 ครั้ง
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2564   5 พ.ค. 2564 105 ครั้ง
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2564   5 พ.ค. 2564 96 ครั้ง
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต จังหวัดชัยนาท ปี 2563   28 เม.ย. 2564 108 ครั้ง
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564   28 เม.ย. 2564 107 ครั้ง