การจัดกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

13 พ.ย. 2563      230 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

              สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท 

ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 

โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด – 19 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  https://www.mots.go.th/news-view.php?nid=12746เอกสารดาวน์โหลด

01 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 1) 14 ชนิดกีฬา ดาวน์โหลด
02 ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 1) 14 ชนิดกีฬา ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
03 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 2) 46 ชนิดกีฬา ดาวน์โหลด
04 ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 2) 46 ชนิดกีฬา ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
05 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 3) 31 ชนิดกีฬา ดาวน์โหลด
06 ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 3) 31 ชนิดกีฬา ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
07 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลด
08 ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลด
09 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด
10 ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด
11 คู่มือการใช้งานการลงทะเบียนกิจกรรมด้านการกีฬา ดาวน์โหลด