คู่มือจัดการแข่งขันวิ่งบนถนน และมาตรการจัดการแข่งขันภายใต้การแพร่ระบาดโรคโควิด – 19

13 พ.ย. 2563      235 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประกาศปลดล็อกการจัดการแข่งขันกีฬาฯ
แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการจัดการแข่งขันการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 อย่างเข้มงวด
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท จึงขอประชาสัมพันธ์คู่มือจัดการแข่งขันวิ่งบนถนนและ
มาตรการจัดการแข่งขันภายใต้การแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 
" The Next Normal of Road Race Munual ”  และ
คู่มือการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง “ Run on your way … For next new normal Running Boom”
จัดทำโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายกิจกรรมทางกาย เอกสารดาวน์โหลด

01 คู่มือจัดการแข่งขันวิ่งบนถนนและมาตรการจัดการแข่งขันภายใต้การแพร่ระบาด COVID-19 ดาวน์โหลด
02 คู่มือการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ดาวน์โหลด