ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ในหัวข้อ "กลยุทธ์พลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

11 พ.ค. 2564      185 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประชาสัมพันธ์ กรมการท่องเที่ยว
ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
ในหัวข้อ "กลยุทธ์พลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ท่ามกลาง COVID-19" เวลา 12.30 - 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom
วิทยากร คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สมาชิกวุฒิสภา
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564
สมัครลงทะเบียนร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 081 421 4692 , 02 618 7781-4