โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน

10 ส.ค. 2561      122 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

เวลา 09:30 - 10:30 น.

ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ดำเนินการจัดกิจกรรม

โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(การออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน ) 
โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสมศักดิ์ จิตเอื้อตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท พร้อมคณะครู และ

นักเรียน รวมทั้งสิ้น 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ