การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.จ.) ประเด็นการพัฒนาที่ 2

16 ส.ค. 2561      186 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. 

นายปริญญา  โพธิสัตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.จ.)

ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้และวิถีชีวิตชุมชน 

ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564 )

ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดชัยนาท

ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท