งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)จังหวัดชัยนาท ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

7 ธ.ค. 2561      77 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

7 ธันวาคม 2561 
นายวรวัส แก้วศรีงาม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)จังหวัดชัยนาท
ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

ณ ห้องประชุมพระครูวิมลคุณากร ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว สำนักงานชลประทานที่ 12 เขื่อนเจ้าพระยา
จังหวัดชัยนาท