กิจกรรมพัฒนาทีมเครือข่ายนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนงานท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดชัยนาท

19 ธ.ค. 2561      61 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น.
นายวรวัส แก้วศรีงาม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท กล่าวเปิดกิจกรรมพัฒนาทีมเครือข่ายนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนงานท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมห้องประชุมหลวงปุ่ศุข (401)ชั้น4ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

และร่วมเป็นวิทยาการบรรยายพิเศษร่วมกับ นายประสาน หงษ์ทอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ในหัวข้อ
"การพัฒนาทีมเครือข่ายนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนงานท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ"

จากนั้นเดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการ Platforms สนับสนุนงานท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ ณ กรุงเทพมหานคร

โดยกิจกรรมดังกล่าว กำหนดจัดระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2561 และมีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดชัยนาท
เข้าร่วมกิจกรรมทัั้งสิ้น 40 คน